pohled na pražský hrad

ARCHITEKTURA PRAŽSKÉHO HRADU

Architektura Pražského hradu

Pražský hrad, který se nachází v Praze v České republice, je jedním z nejkrásnějších a nejvýznamnějších starobylých hradů na světě. Pražský hrad je působivý architektonický zázrak, který se skládá z historických paláců, úřadů, kostelů, pevnostních staveb, zahrad a malebných zákoutí.

Pražský hrad má fascinující muzea: sbírku českého barokního a manýristického umění Národní galerie, expozici věnovanou českým dějinám, muzeum hraček, krásné kašny, mohutné sochy a rozlehlá sochařská nádvoří.

katedrála sv. Víta

Stavba Pražského hradu

Matyáš z Arrasu a Petr Parléř zahájili stavbu Pražského hradu za vlády prvního českého křesťanského knížete Bořivoje na konci 9. století. Celý komplex Pražského hradu je v různých obdobích obnovován. Součástí Pražského hradu je Starý královský palác, románská bazilika svatého Jiří, gotická katedrála svatého Víta, několik paláců, klášter, zahrady a obranné věže.

Kdy byl postaven Pražský hrad?

Pražský hrad byl postaven v 9. století. Stavba Pražského hradu byla zahájena v roce 870.

Jak velký je Pražský hrad?

Pražský hrad se rozkládá na ploše 45 hektarů.

V jakém architektonickém stylu byl postaven Pražský hrad?

Pražský hrad je postaven ve stylu baroka a manýrismu. Barokní architektonický sloh je známý svou bohatostí, zatímco manýrismus je známý jako pozdní renesance.

Co obsahuje Pražský hrad?

Pražský hrad je hradní komplex, nikoliv jen jedna budova. K dominantám Pražského hradu patří Starý královský palác, katedrála svatého Víta, bazilika svatého Jiří, kaple svatého Václava, věž Daliborka, Královská zahrada a Zlatá ulička.

obloha při západu slunce na pražském hradě

Chcete se dozvědět více? Rezervujte si prohlídku nyní a získejte nejlepší cenu!

Užijte si ručně vybírané prohlídky Pražského hradu a nejlepší prohlídky Prahy

starý královský palác

Starý královský palác

Původní rezidenční budova Královský palác byla postavena na přelomu 9. a 10. století na Pražském hradě. Byl to převážně dřevěný palác. Ve 12. století nechal kníže Soběslav postavit románský palác, část Hradu v Čechách, hned vedle nové hradební zdi. Ve 13. století se z něj stal královský palác.

Král Karel IV. a jeho syn Václav IV. rozšířili na konci 14. století románskou stavbu na Pražském hradě. Vladislav II. ji po roce 1483 přestavěl. Vladislavský sál je rozsáhlá místnost v areálu Pražského hradu, která reprezentuje gotickou a renesanční architekturu. Nový královský palác, který se nachází uvnitř Pražského hradu, vznikl v 16. a 17. století, kdy Habsburkové přesunuli své sídlo do západní části Pražského hradu. Nyní v něm sídlí české vládní úřady.

Palác, který dnes stojí jako součást Pražského hradu, je královskou kombinací odpovídající nejvýznamnější stavbě komplexu i samotné Praze.

uvnitř st vitus

Katedrála svatého Víta

Katedrála svatého Víta na Pražském hradě je římskokatolická metropolitní katedrála v Praze zasvěcená svatému Vítu. Je to nejvýznamnější chrám v Praze. Pražská katedrála jako příklad gotické architektury, která se nachází v areálu Pražského hradu, obsahuje hrobky císařů Svaté říše římské a mnoha českých králů, šlechticů a arcibiskupů. Jako součást Pražského hradu se svatovítská katedrála stala významnou kulturní a správní institucí, zejména po založení pražské diecéze v roce 973 a založení sboru kanovníků.

Matyáš z Arrasu a Petr Parléř jsou slavní architekti, kteří postavili Pražský hrad. Ti také vytvořili kněžiště s prstencem kaplí, Svatováclavskou kapli, spodní část Velké jižní věže a Zlatou bránu. Během husitských válek byla stavba katedrály zastavena. Znovu se s ní začalo v 19. století, kdy Unie pro dostavbu katedrály začala opravovat původní část a dávat jí novogotický nádech.

Bronzové dveře katedrály na Pražském hradě jsou zdobeny reliéfem s výjevy z legend o svatém Václavovi a svatém Adalbertovi a výjevy z historie katedrály. Ústřední loď, úzké boční lodě lemované kaplemi a severní křídlo příčného jádra jsou prvky novogotického slohu. V kříži uprostřed lze spatřit zlatou bránu. Před hlavním oltářem Hradu se v pražské katedrále nachází Královské mauzoleum. Kněžiště obklopuje prstenec gotických kaplí. Kupte si nejlepší vstupenky na Pražský hrad.

kaple svatého Václava

Václavská kaple

Nejbáječnějším místem v pražské katedrále na Hradě je kaple svatého Václava. V kapli jsou uloženy relikvie tohoto světce. Odlišné pojetí architektury Pražského hradu akcentuje ústřední bod katedrály, hrob nejvýznamnějšího českého světce. V jihozápadním rohu kaple jsou dveře, které vedou do korunní komory, kde česká korunovace uchovávala klenoty v rámci Pražského hradu.

zlatá ulička

Golden Lane

Zlatá ulička je ulice v areálu Pražského hradu postavená v 16. století pro hradní stráž Rudolfa II. Ulička na Pražském hradě se nachází mezi Bílou věží a věží Daliborka. Uličku nacházející se na území Pražského hradu tvoří drobné domky, které byly v 50. letech 20. století natřeny pestrými barvami. Zpočátku měla domy po obou stranách, ale v 19. století byla zbořena. V domcích jsou nyní umístěny expozice o životě v uličce areálu Pražského hradu za posledních 500 let.

bazilika svatého Jiří

Bazilika svatého Jiří

Bazilika svatého Jiří je nejstarší dochovanou církevní stavbou v areálu Pražského hradu. Byla založena v románském slohu kolem roku 920 Vratislavem I. Českým. Bazilika sloužila jako opatský kostel a je zasvěcena svatému Jiří. Kostelu dominují dvě kamenné věže: Adamova širší jižní věž a Evina užší věž. Původní trojlodní stavba je doplněna kryptou, tribunou pro jeptišky a chórem v areálu Pražského hradu. Interiér baziliky je strohý a přímočarý vápencový blok. V centrální lodi uvnitř Pražského hradu jsou umístěny hrobky příslušníků vládnoucí dynastie Přemyslovců.

Bazilika je součástí komplexu budov Pražského hradu, politického hlavního města země. Bazilika byla součástí jeho duchovního centra. Budova nacházející se v areálu Pražského hradu je prohlášena za národní kulturní památku a přeměněna na koncertní sál. Hradní bazilika v Praze byla v 70. letech 20. století přeměněna na výstavní prostor. Dnes je v bazilice svatého Jiří umístěna sbírka českého umění Národní galerie v Praze.

věž daliborka

Věž Daliborka

Věž Daliborka v areálu Pražského hradu sloužila jako vězení. Její název je odvozen od prvního vězně Dalibora z Kozojed. Prostor je oddělen dřevěnými příčkami a dokonce vytápěn. Vězení na Pražském hradě mělo v suterénu umístěnou kobku pro surové zločince. Kulatá věž jako součást komplexu Pražského hradu pochází z roku 1946.

královská zahrada praha

Královská zahrada Pražského hradu

Královská zahrada Pražského hradu je nejcennější zahradou v areálu Pražského hradu. Je inspirována italskými návrháři a založil ji Ferdinand I. Habsburský v roce 1534. V Královské zahradě Pražského hradu se nachází jedna z nejúchvatnějších fontán renesanční Evropy, Zpívající fontána. Rajská zahrada, Rampartova a Hartigovská zahrada na jižním průčelí Pražského hradu nabízejí výhled na Staré Město, Malou Stranu a Petřín.